Giả sử

Giả sử một ngày nàng nói yêu tôi
Không giả dối từ một lời thành thật
Và dịu dàng tựa cung đàn nốt nhạc
Tôi ôm vào lòng giữ chặt không tha.

Giả sử một ngày trên chiếc xe hoa
Nàng là cô dâu, còn tôi, chú rể
Mọi người bảo: “Ồ, sao mà khéo thế”
“Rể tuyệt vời, dâu mới cũng không thua.”

Giả sử cuộc đời dẫu gió lớn giông mưa
Tôi và em vẫn chung cùng một bước
Cùng nắm chặt tay trên nẻo đường xuôi ngược
Hạnh phúc là gì? Nghĩa là thế đó thôi.

Giả sử một ngày nàng lại nói xa tôi,
Vì nàng nghĩ cuộc đời còn to rộng
Cuộc sống gia đình làm nàng tan bao mộng
Sự nghiệp chưa thành, nàng nhất quyết ra đi.

Giả sử và rồi vào cái buổi phân li
Tôi cười chúc nàng thành công mỹ mãn.
Và nàng đi rồi tôi mới buồn vô hạn
Vì biết chính mình, vì mình chỉ thế thôi…

Giả sử mai kia trên bước đường đời
Ta gặp lại nhau khi tóc màu đã bạc,
Người yêu dấu ngày nào nay đã khác,
Vẫn một người nhưng da đã nhăn nheo.

Giả sử, giả sử và giả sử…
Bởi biết có nàng đâu dễ dàng như vậy.
Tương lai thế nào rồi mình sẽ thấy
Cuộc đời mà, đâu phải giấc mơ đâu !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *